Ống đồng 6/12 thái (zem 6) đôi

Công ty Vật tư điện lạnh Thành Trung chuyên cung cấp tất cả các vật tư ngành điện lạnh, lắp đặt điện lạnh, vệ sinh điện lạnh nhanh chóng tại Bình Dương. Liên hệ: 0933.401.025. Trung Loan